Bemutatkozás


Az Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete annak az erdélyi hálózatnak a része, amely közel 20 hasonló tevékenységet végző, mezőgazdaságban gondolkodó és dolgozó gazdákat kívánja segíteni.

 

Szervezetünk 2013 júniusában alakult. Hiánypotló tevékenységet végzünk, hisz olyan vidékeket céloztunk meg, ahol nincs egyesületi mozgalom, vagy ha van, akkor nincs tevékenységük. Ezeket általában más adminisztratív szervek is elhanyagolják.

 

Elsősorban a fiatal gazdákat szeretnénk felkarolni, de nem zárkozunk el másoktól sem. Tervezzük a hobby-kertészek, illetve a jövedelempótlás céljából gazdálkodókkal való kapcsolatfelvételt és szakmai segítségnyújtást is.

Tevékenységünkkel a mezőgazdaság minden ágazatát át akarjuk fogni. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tartunk más szakmai szervezetekkel és szakemberekkel, állami intézményekkel belföldön és külföldön egyaránt. A gazdákkal közösen, az ő elképzeléseiket, szükségleteiket szem előtt tartva tevékenykedünk, segítünk a tervek megvalósításában.

 

A megalakulásunkat követő időszakban a következőket valósítottuk meg:
székházat béreltünk, felszereltük, bútorral, laptoppal, nyomtatóval
honlapot nyitottunk (www.agroume.ro)
gazdalajstromot készítettünk az udvarhelyszéki gazdákról
előadást szerveztünk a tej és hús élettani szerepéről az emberi szervezetre családi gazdaságokkal, feldolgozó egységekkel, tanügyi intézményekkel, hagyományos termékeket készítő és forgalmazó egységek képviselőivel
pályázati útmutató fórumot szerveztünk többségében fiatal gazdálknak
11 községet neveztünk a legszebb konyhakert vetélkedőbe (34 benevezett konyhakert Udvarhelyszékről)
pénzforrást teremtettünk egy legelőtesten ásott kútra, palackozó gépre és cefreszivattyúra
elkészült egy disznós kertünk 30 darab mangalica fogadására
 szakmai előadásokat szervezünk 
tervezzük egy teljes gyümölcsfeldolgozó létrehozását

 

Terveink


Termeléssel, telepítéssel, állattartással kapcsolatos tervek 
 Gyümölcsfeldolgozó létesítéséhez (adott a terület, épület, emberi állomány) szükséges egy hűtőraktár a bogyós és erdei gyümölcsöknek, meg a feldolgozási gépsor.
• Céljaink között szerepel egy dióültetvény létrehozása, amely egy hosszú távú beruházás, ugyanakkor alapot biztosít az egyesület fennmaradásához.
• A nem kihasznált mezőgazdasági területek gazdaságossá tétele. Udvarhelyszéken 131.747 ha össz mezőgazdasági terület van, amiből 32.653 ha szántó, 44.002 ha legelő, 54.029 ha kaszáló, a gyepterület összege 98.031 ha de ebből a kihasznált terület csak 55-60 ezer hektár. Jelenlegi adatok szerint, még kihasználatlanul marad 30-38 ezer hektár. Ezek általában mocsaras, csuszamlós, oldalas, szikes területek, amiket akáccal vagy egyéb talajt megkötó növényekkel lehet beültetni.
 Őshonos, magyarfajta állatokat tenyésztő gazdák állományának feljavítása (szürkemarha és mangalica állomány a jellemző). Legelőtakarítás az udvarhelyszéki legelőkön. Állatállományunk 22.877 db. szarvasmarha, 82.570 db. juh azaz birka. Nagy szükség lenne egy legelőtakarító gépre (szárzúzóra), a vontató eszközt mi megoldanánk. Adatbázisunk bővítése folyamatban van az állattartó gazdákkal és majd falvanként lebontjuk az állatállományt.
 A legelők vízellátásának a javítása: az utóbbi 3 aszályos esztendő nagyon sok forrás, kút és patak kiszáradását okozta. Az állatok itatása a legelőn tartállyal hordott vízzel történik. A felszíni vizek eltűnése nagyon sok nehézséget okoz, mert az állat állomány 80% a legelési időszakban a legelőn táplálkozik. Nagyon fontos lenne azokon a legelőtesteken ahol nincs ivóvíz mélykúti fúrásokat végezni mivel létezik az itató rendszer (vezetékek, vályuk). de sajnos hiányzik a legfontosabb tényező: a víz. Egy szennyezetségi tanulmányt is el lehetne végezni ezen belül, ami fontos lenne a továbbiakban.
 Őshonos gyümölcsfaiskola létrehozása (a terület adott) génbankszerűen (Ponik, Batul, Pepin, Budai Domokos stb. megmentése) ami a vidékünkön még jelen van.

 

Szakmai tanácskozások, konferenciák 
 Halászati konferencia pontyféléket tenyésztő vállalkozóknak (ígéret van a szarvasi HAKl-tól előadókra) itt akár telepítésre támogatási igény is felmerülhet
 Mezőgazdasági egyesületek találkozója határon belül és kívül. Az első szervezés udvarhelyszéken történne
 Ismerkedés agroturizmusi formákkal, vadgazdálkodással és feldolgozással, hagyományos termékek előállításával és az értékesítés forrmáival stb.
 Előadássorozat elindítása az egészséges élelmiszerekről és ehhez kapcsolódva az egészséges életmódról
 Honlap létrehozása ahol a gazdák virtuálisan találkoznának és itt termékeiket akár népszerűsíthetik is

Egyesületünk nehezen tud fontossági sorrendet kialakítani, mert számunkra mindegyik fontos, ezért prioritásaink elsősorban a megszerezhető forrásokhoz igazítjuk. Ezért az elképzeléseink nagymértékben függnek a Vidékfejlesáési Minisztérium által megjelölt prioritásoktól, és a támogatási programoktól. 

Terveink hosszú távúak és szerteágazóak, jelenlegi lehetőségeinkhez képest kissé merészek, viszont számos szakember áll rendelkezésünkre. Kertész, agrár és állattenyésztési szakemberek, gazdák, termelők. Más szakmai egyesületeket vontunk be a munkába, akik 10-15 éve nem folytatnak szövetségben (közösen) tevékenységet, mert nem kaptak információt vagy valamilyen forrást. Egyesületünk ezeket a közegeket akarja felrázni és feladatot adni nekik.


 

 

Rólunk írtak (újságcikkek rendezvényeinkről)